Kategori: Jamokrati

Mänskliga rättigheter

11 mars, 2022 Av

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Antagen den 10 december 1948 Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap. Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna…

av

Om Jamokrati

25 april, 2018 Av

Centrum för jämlikhet och demokrati – JAMOKRATI- är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som verkar för ett mer inkluderande, hållbart och jämställt samhälle. Vi verkar för att barn och kvinnor får ökade möjligheter att påverka sin vardag och utforma sin framtid. Allt arbete utgår från principen om att stärka och värna kvinnors och…

av