Litteratur för hälsa

Litteratur för hälsa

27 juli, 2018 Av av

Kultur och hälsa hör ihop. Forskningen visar att det finns ett samband mellan litteratur och välmående. Barn som får chansen att uttrycka sig och sätta ord på sina tankar och känslor mår bättre. Därför vill vi -utöver vårt mål att inkludera barn i litteratur- förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga. Vi har utformat hälsofrämjande projekt som flätar ihop litteratur med välmående.

Vi har extra fokus på flyltingbarn och barn med sociala svårigheter och funktionsvariationer, såsom de som har AUTISM, ADHD och DYSLEXI.