Ledarskapsutbildning för kvinnor

Ledarskapsutbildning för kvinnor

10 juli, 2018 Av av

Ledarskap är viktig oavsett om man ska leda en bokcirkel, en workshop, driva ett företag eller en organisation. Kunskap och verktyg inom ledarskap ger en chansen att påverka, göra skillnad och vara medskapare till nya idéer och lösningar. Därför erbjuder vi kvinnorna med utländsk bakgrund chansen att utvecklas för att kunna påverka. Vi vill inspirera, stötta och hjälpa dem för att hitta vägar där kan de inta rollen som ledare, utvidga sitt nätverk och våga driva den förändringen de strävar efter.

Kvinnorna kommer att lära sig i detta program om hur man formar och utvecklar sin idé/sitt projekt. De kommer att lära sig om ledarskap och ansvarstagandet för sin egenutveckling och teamet de leder. De kommer att lära sig om hur man bygger ett harmoniskt team, bibehåller och motivera det. Deltagarna kommer att få kunskaper om kommunikation, nätvärkande och kritisktänkande. Dessutom hur de kan förvandla den makten som ledarrollen ger till en styrka där kan man driva en önskvärd förändring och bidra med samhällsnytta.