Om Jamokrati

Om Jamokrati

25 april, 2018 Av av

Centrum för jämlikhet och demokrati – JAMOKRATI- är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som verkar för ett mer inkluderande, hållbart och jämställt samhälle. Vi verkar för att barn och kvinnor får ökade möjligheter att påverka sin vardag och utforma sin framtid. Allt arbete utgår från principen om att stärka och värna kvinnors och barns fri- och rättigheter.

Centrum för jämlikhet och demokrati verkar för att:

  • Förstärka integration och bygga broar mellan marginaliserade grupper och samhället.
  • Förebygga psykiskohälsa hos barn och kvinnor.
  • Stimulera skapande och nytänkande bland barn och unga och uppmuntra dem att själva undersöka verkligheten.
  • Inkludera barn och unga i kvalitativ kultur och litteratur som tar dem på allvar.
  • Skapa möjligheter för barn och unga för att göra sina röster hörda och uttrycka sina känslor och tankar. 
  • Bilda och utbilda kvinnor för att de ska våga inta ledande positioner i samhället 
  • Stötta kvinnor med utländsk bakgrund som vill driva eget företag och skapa förutsättningar för dem till egen försörjning.