Om Jamokrati

Om Jamokrati

25 april, 2018 Av av

Centrum för jämlikhet och demokrati är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som verkar för ett mer inkluderande, hållbart och jämställt samhälle. Vi verkar för att kvinnor och barn får ökade möjligheter att påverka sin vardag och utforma sin framtid. Allt arbete utgår från principen om att stärka och värna kvinnors och barns fri- och rättigheter.

Centrum för jämlikhet och demokratiska verka för att:

 • Skapa möjligheter för kvinnor till egen försörjning.
 • Skapa nationella och internationella yrkesnätverk mellan blivandekvinnliga entreprenörer och redan verksamma.
 • Bilda och utbilda kvinnor för att de ska våga inta ledande positioner i samhället.
 • Stöttakvinnor med utländsk bakgrundsom villstarta och driva egetföretag.
 • Utbildakvinnor i kommunikation och
 • Förebygga psykisk ohälsa hos kvinnor och hjälpa dem att bli mer delaktiga i samhällsgemenskapen.
 • Förstärka integration och bygga broar mellan marginaliserade grupper och samhället.
 • Stimulera skapande och nytänkande bland barn och ungaoch uppmuntra dem att ifrågasätta och självaundersöka verkligheten.
 • Inkludera barn och unga i kvalitativ kultur och litteratur som tar dem på allvaroch ger demmöjlighetatt ta plats som skapare,inte bara som
 • Förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga genom att uppmuntra dem och visa hur de kan uttrycka sina känslor, tankar och behov.
 • Skapa möjligheter för barn och unga att göra sina röster hörda.