Om Jamokrati

25 april, 2018 Av

Centrum för jämlikhet och demokrati – JAMOKRATI- är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som verkar för ett mer inkluderande, hållbart och jämställt samhälle. Vi verkar för att kvinnor och barn får ökade möjligheter att påverka sin vardag och utforma sin framtid. Allt arbete utgår från principen om att stärka och värna kvinnors och…

av

Fånge i Hederns Famn

10 december, 2018 Av

Att lyssna på de som sällan får synas och höras kan vara avgörande. Det ger dem hopp, och oss en djupare förståelse om ett av de mesta komplexa samhällsproblemen, nämligen hedersförtryck. Här kommer en bok som tar upp problemet. Boken handlar inte om hedersförtryck, den handlar snarare om hedersförtryckta – Galaxia Wallin. Hur är det…

av

Kom Närmare

27 juli, 2018 Av

Nu när miljoner barn upplever krigets fasor och tvingas fly från sina hemländer för att hitta ett tryggare tak tog vi till handling och startade integration och hälsofrämjande projekt “Kom närmare”  som hjälper barn som var på flykt att förbättra och förändra sina liv på egen hand. Barnen som var på flykt ska leva ett…

av

Litteratur för hälsa

27 juli, 2018 Av

Kultur och hälsa hör ihop. Forskningen visar att det finns ett samband mellan litteratur och välmående. Barn som får chansen att uttrycka sig och sätta ord på sina tankar och känslor mår bättre. Därför vill vi -utöver vårt mål att inkludera barn i litteratur- förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga. Vi har utformat hälsofrämjande…

av

Ledarskapsutbildning för kvinnor

10 juli, 2018 Av

Ledarskap är viktig oavsett om man ska leda en bokcirkel, en workshop, driva ett företag eller en organisation. Kunskap och verktyg inom ledarskap ger en chansen att påverka, göra skillnad och vara medskapare till nya idéer och lösningar. Därför erbjuder vi kvinnorna med utländsk bakgrund chansen att utvecklas för att kunna påverka. Vi vill inspirera,…

av