Om Jamokrati

25 april, 2018 Av

Centrum för jämlikhet och demokrati – JAMOKRATI- är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som verkar för ett mer inkluderande, hållbart och jämställt samhälle. Vi verkar för att barn och kvinnor får ökade möjligheter att påverka sin vardag och utforma sin framtid. Allt arbete utgår från principen om att stärka och värna kvinnors och…

av

Mänskliga rättigheter

11 mars, 2022 Av

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Antagen den 10 december 1948 Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap. Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna…

av

Kom Närmare

27 juli, 2018 Av

Nu när miljoner barn upplever krigets fasor och tvingas fly från sina hemländer för att hitta ett tryggare tak tog vi till handling och startade integration och hälsofrämjande projekt “Kom närmare”  som hjälper barn som var på flykt att förbättra och förändra sina liv på egen hand. Barnen som var på flykt ska leva ett…

av

Litteratur för hälsa

27 juli, 2018 Av

Kultur och hälsa hör ihop. Forskningen visar att det finns ett samband mellan litteratur och välmående. Barn som får chansen att uttrycka sig och sätta ord på sina tankar och känslor mår bättre. Därför vill vi -utöver vårt mål att inkludera barn i litteratur- förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga. Vi har utformat hälsofrämjande…

av

Ledarskapsutbildning för kvinnor

10 juli, 2018 Av

Ledarskap är viktig oavsett om man ska leda en bokcirkel, en workshop, eller driva en organisation. Teoretisk och praktisk kunskap som flätas ihop utrustar kvinnorna och erbjuder ett bättre förståelse för att kunna påverka och vara medskapare till nya idéer och lösningar. Den ekonomiska självständighet anses betydande för att bestämma över sitt nu- och framtid…

av